Nhập xuất dữ liệu trong Kotlin

Chào các bạn, trong bài này mình sẽ nói về các cách thức nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất ra màn hình với kotlin.

Xuất dữ liệu trong kotlin.

Bạn có thể xuất ra màn hình bằng cách dùng print() hoặc println().

Điều khác biệt giữa print() và println() đó là:

  • print() – xuất kết quả và con trỏ chuột ở ngay sau đó.
  • println() – xuất kết quả và đồng thời con trỏ chuột nhảy xuống hàng tiếp theo.

Ví dụ:

Cách in các biến và số.

 

Nhập dữ liệu trong kotlin

Nhập Một chuỗi từ bàn phím bạn dùng function readline()

Ta thấy giá trị nhập vào luôn là một chuỗi, nếu ta muốn nhập một số nguyên thì phải chuyển kiểu dữ liệu về Integer bằng hàm toInt(), tương tự như các kiệu dữ liệu khác

Ví dụ

 

Nam Nguyễn
Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều. Chia sẻ để thành công.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *