Cú pháp cơ bản trong Kotlin

Chào các bạn, ở bài trước mình đã nói sơ qua về Kotlin, bài này mình sẽ tìm hiểu về cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Kotlin.

Lưu ý: mọi nội dung mình tìm hiểu đều nằm trong document của trang chủ Kotlin, nếu có thể các bạn vào đó tìm hiểu cùng nhé.

Định nghĩa về hàm.

Hàm với kiểu trả về là Int.

Hàm với kiểu trả về là một biểu thức.

Hàm không có kiểu trả về.

 • Lưu ý:
  • Với hàm không có kiểu trả về thì ta có thể bỏ Unit cũng được.
  • Quan sát có thể thấy là ở cuối lệnh không xuất hiện dấu “;” và đó là syntax của Kotlin, cái này cần phải lưu ý vì nhiều lúc quen tay tấm nhầm @@.

Định nghĩa về biến.

Khai báo biến có giá trị không thay đổi.(Như hằng số)

Khai báo biến có giá trị thay đổi được.

 • Lưu ý:
  • Vậy nếu khai báo hằng số ta dùng val vì val không cho phép thay đổi giá trị của biến.
  • Ta có thể thấy được cách khai báo biến của Kotlin như sau:

Sử dụng biểu thức điều kiện.

 • Sử dụng tương tự như các ngôn ngữ khác.
 • Tuy nhiên ta có thể dùng if như một biểu thức trả về.

   

Sử dụng các giá trị nullable và kiểm tra null

Một tham chiếu phải được đánh dấu rõ ràng là nullable khi giá trị đó có thể null.

Ví dụ: Trả về null nếu str không có số nguyên:

 • Trong đó Int? là kiểu dữ liệu có dạng nullable.

Chú thích trong Kotlin.

 • Chú thích trong Kotlin không khác gì trong java cả @@

Kết luận.

Trên đây là một số syntax cơ bản trong Kotlin, thực ra thì cái này mình chỉ nói sơ qua các bạn có thể tìm hiểu thêm trong document. Trong bài tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về luồng điều khiển trong Kotlin như biểu thức điều kiện, vòng lặp.

Nam Nguyễn
Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều. Chia sẻ để thành công.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *