Các toán tử trong kotlin

Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục serial giới thiệu kotlin, cụ thể hơn là các toán tử trong kotlin, kotlin cung cấp cho chúng ta các phương thức để giải quyết các biểu thức toán tử, ngoài việc sử dụng các toán tử thông thường như các ngôn ngữ lập trình khác, ta có thể dùng các phương thức này để cho code đẹp hơn.

1. Toán tử một ngôi

Mô tảPhương thức
+a (Số dương)
a.unaryPlus()
-a (Số âm)a.unaryMinus()
!a (Số bù)a.not()

Ví dụ

Kết quả

2. Toán tử tăng và giảm

Mô tảPhương thức
a++ (Tăng một đơn vị)a.inc()
a-- (Giảm một đơn vị)a.dec()

Ví dụ:

Kết quả:

Nếu bạn chưa hiểu tại sao ketQua lại bằng 11 thì như các ngôn ngữ lập trình khác, a++ sẽ cộng a lên một đơn vị khi tính xong biểu thức, còn ++a sẽ cộng a lên một đơn vị rồi mới tính.

3. Toán tử số học.

Mô tảPhương thức
a + b (Cộng)a.plus(b)
a - b (Trừ)a.minus(b)
a * b (Nhân)a.times(b)
a / b (Chia)a.div(b)
a % b (Chia lấy dư)a.rem(b), a.mod(b) (deprecated)
a..b (Phạm vi)a.rangeTo(b)

Ví dụ:

Kết quả:

4. Toán tử gán

Mô tảPhương thức
a += b (a=a+b)a.plusAssign(b)
a -= b (a=a-b)a.minusAssign(b)
a *= b (a=a*b)a.timesAssign(b)
a /= b (a=a/b)a.divAssign(b)
a %= b (a=a%b)a.modAssign(b)

5. Toán tử so sánh

Mô tảPhương thức
a == ba.equals(b)
a != b!a.equals(b)
a > ba.compareTo(b) > 0
a < ba.compareTo(b) < 0
a >= ba.compareTo(b) >= 0
a <= ba.compareTo(b) <= 0

Như vậy, trên đây là những phương thức kotlin cung cấp để thay thế cho cách dùng các toán tử mặc định. cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Nam Nguyễn
Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều. Chia sẻ để thành công.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *